Få Personlig Power med DiSC Person Profil

Hvorfor DiSC ?

Du har sikkert på et tidspunkt fået at vide, at "du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles !"

Men ...... kunne det ikke være fedt, hvis du kunne opgradere den tommelfinger-regel til:
"Behandl andre, som DE gerne vil behandles" ?

Heldigvis kan du lære det med DiSC.

Vi er alle forskellige, og har forskellige opfattelser af hvad godt samarbejde er,
hvad god kommunikation er og hvad arbejdsglæde er.

Med DiSC lærer du at forstå dig selv og andre
- samt at sætte pris på vores forskelligheder i stedet for at irriteres over dem.

Du bliver bedre til at kommunikere og samarbejde - også med dem, der ikke ligner dig !

Du får afdækket din egen persontype og andres persontyper,
hvordan persontyperne er i samspil (eller mod-spil) med hinanden,
samt du får udfordret (og måske fornyet) dit syn på dig selv og andre.

DiSC er på samme tid lærerigt, udfordrende og sjovt,
og noget du kan bruge i alle relationer med andre mennesker.

Kort sagt: Du får et værktøj til at skabe bedre relationer,
bedre resultater og booste arbejdsglæden.

Hvad er DiSC Person Profil?

DiSC er et værktøj, der fokusere på at forklare drivkrafter og vores adfærd i forskellige situationer.

Kort sagt: ”Hvorfor gør vi som vi gør?”

DiSC værktøjet arbejder med fire overordnede adfærdsstile:Everything DiSC Cirkel

 

Styrken i DiSC er, at det er let at forstå. Det er en enkel og effektiv metode til at forstå kompleks menneskelig adfærd – både din egen og andres. Med DiSC får du et overblik på, hvor du har dine styrker og hvor du har dine udfordringer/begrænsninger.

DiSC er et stærkt og let forståeligt værktøj, når du vil forbedre samarbejde og kommunikation med andre mennesker.

DiSC er også et stærkt værktøj, når du vil øge din personlige effektivitet. Grundlaget for din personlige effektivitet er at du kender din egen adfærd, hvordan den påvirker dig og andre og på den baggrund arbejder med at udvikle din personlige effektivitet.

DiSC på den nye måde

Evertythung DiSC Person Profil - DiSC på den nye måde

DiSC Person Profil er en analyse ud fra en etableret ramme af spørgsmål, med har fokus på otte adfærdsstile. Profilen tilpasser sig dine svar, og der spørges ind til detaljer og nuancer i dine svar.

DiSC Person Profil er ikke en test, der vurdere om du er ”god” eller ”dårlig”. Profilen beskriver, din foretrukne adfærd, hvordan du typisk reagerer på de forskellige adfærdsstile, og hvordan du kan etablere effektive relationer med forskellig adfærdsstile. Kort sagt synliggør den dine styrker og svagheder, så du effektivt kan arbejde med personlig udvikling, medarbejderudvikling og/eller teamudvikling. Profilen afsluttes med en professionel fagligt funderet analyse og tilbagemelding af en certificeret DiSC konsulent. Analysen og tilbagemeldingen fokuserer på en konkret og praktisk orienteret handlingsplan.

DiSC findes i mange udgaver, som alle tager udgangspunkt i samme teori. Kvaliteten varierer dog meget lige fra useriøse ”test dig selv på nettet test” til seriøse og certificerede DiSC konsulenter med testudbyder og specialister i baghånden. Jeg er funderet i det sidste med en certificering hos DiSCOVER. En certificering som skal bestås hvert andet år, du får derfor en faglig kvalificeret analyse og tilbagemelding på din DiSC Profil.

Baggrunden for DiSC

DiSC Person Profiler bygger på Psykolog William Moulton-Marstons teorier om normale menneskers adfærd i organisationer “Emotions of Normal People” fra 1928. DiSC Profilen er flere gange blevet opdateret, og er dansk valideret mod en dansk normgruppe. 

Hvordan får jeg min egen DiSC Person Profil

Du kan groft sagt vælge mellem to typer tests - de gratis på nettet og de professionelle.  

De gratis DiSC tests på nettet giver dig kun en indikation om din persontype.

De professionelle DiSC analyse kan du bruge til noget seriøst.

Den seriøse DiSC Profil udføres af en DiSC certificeret konsulent, der kan give dig en uddybende tilbagemelding på din adfærd,  udfordre dig på din personlige udvikling, gøre dig opmærksom på dine stærke side og hvor du skal være ekstra opmærksom i forhold til den udfordring du står med eller den personlige udvikling du ønsker. 

At få en DISC Person Profil foregår i tre steps: 

E-mail
Du får tilsendt et link
til din indbakke.
Online spørgeskema
Du besvarer spørgsmålene.
Det tager typisk ca. 20-30 minutter.
Tilbagemelding
Du får en personlig
og fortrolig tilbagemelding.

Hvor anvendes DiSC Person Profil?

MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtalen)

DiSC er et godt udgangspunkt for en medarbejderudviklingssamtale.
Du får et godt værktøj til at diskuterer arbejdsopgaver, relationer og samarbejde.
F.eks. hvilken adfærd og personlige egenskaber er vigtigt netop i medarbejderens stilling, og skal der arbejdes på at videreudvikle nogle af disse personlige kompetencer.  Du kan skabe bedre motivation, når du som leder fokuseret på medarbejderudvikling, og har du kendskab til dine medarbejderes DiSC-Profil.

Lederudvikling

Med DiSC Person Profil får du et indblik i din ledelsesstil, hvad der motiverer dig, hvad der stresser dig og hvordan du reagere på andre. Du får et indblik i hvordan du kan øge din effektivitet og hvordan du træffer dine beslutninger.

Du får et indblik i hvordan du kan skabe bedre relationer og motivere andre.
Du bliver opmærksom på fordele og konsekvenser af din måde at kommunikere på til andre DiSC-stile.

DiSC Lederprofil - Work of Leaders

Vision, Alignment og Gennemførsel er nøglebegreberne i den nye leder profil.
Begreberne dækker over fundamentale opgaver for ledere.
Opgaver, hvor nogle vil være lige til at løse, mens andre vil være mere udfordrende.

Profilen måler på lederens DiSC adfærd og på 18 "Best Practice"- adfærd under de 3 nøglebegreber:
Vision, Alignment og Gennemførsel.
Profilens formål er at give lederen indsigt i, hvordan hans/hendes adfærd påvirker effektiviteten som leder,
når der skal skabes vision, opbygges alignment og stå i spidsen for gennemførsel.

Situationsbestemt ledelse

Du har sikkert bemærket, at det er nemmere at få gode relationer og samarbejde med nogle mennesker end andre. Med en DiSC Profil kan du stille skarpt på, hvordan dine medarbejdere skal ledes og motiveres i forhold til deres arbejdssituation og deres personprofil. Det er også et stærkt værktøj når der skal løses problemer eller når situation spidser til, og du reelt er på vej i en konflikt.

Rekruttering af nøglepersoner

Gode kompetencer er vigtige. Ansøgeren skal have den rette erfaring og indstilling.

Det er dog langt fra nok. De fleste bliver ansat på deres faglighed - men opsagt på grund af deres personlighed, fordi kemien ikke lige passede sammen.

Derfor er det en god idé, at kigge på om ansøgeren passer ind i det eksisterende team (eller skal mangler i nogle egenskaber i teamet), kulturen, de værdier og holdninger i har på arbejdspladsen samt hvilken viden og erfaringen personen skal komme med.   Når du kender hvilke personlige egenskaber, der er vigtige for succes i stillingen, kan du med fordel bruge DiSC.

Med DiSC får lederen et værdifuldt dialogredskab til den uddybende jobsamtale om adfærd, motivation, performance ønsker og hvilke udfordringer den givne DiSC-stil kan give i stillingen. DiSC kan også give dig et billede af om det er en medarbejder som har potentiale til mere og/eller til at blive i mange år.

DiSC kan ikke stå alene i rekrutteringsprocessen. men kan sammen med ansøgningen og referencer give et nuanceret og mere dybdegående indtryk af ansøgerens mulighed for at performe og få succes i stillingen.

Jeg anbefaler, at DiSC kun bruges ved ansættelse af nøglepersoner, og kun efter 1. jobsamtale. Ansøgeren skal have en dybdegående tilbagemelding på DiSC analysen.

DiSC bruges også til

  • Teamudvikling / Teambuilding
  • Forståelse af kundetyper
  • Konflikthåndtering
  • Og meget mere....
Bliv kontaktet